Proclaimer - PERSOONSGEGEVENS

Praktijk

My Balance verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden om de klant een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie.

Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van .....

In het uitzonderlijke geval dat My Balance persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

Op aanvraag verleent My Balance klanten toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. Je hebt het recht je persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand. De gebruiker mag de verwerking ervan laten beperken. De gebruiker kan zijn gegevens opvragen voor eigen gebruik of vragen om de gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke. Hiertoe kan My Balance gecontacteerd worden opĀ info@mybalance.be.

Website

Deze website verzamelt geen persoonlijke gegevens.